Kategorie

Newsletter

Regulamin PDF Drukuj

1. KOSZTY TRANSPORTU

Wysyłki realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD:

 • Paczka normalna (doręczenie 24h) 20 pln Netto
 • Paczka za pobraniem (doręczenie 24h) 26pln Netto

Koszty w oparciu o 1 paczkę o wadze do 30kg.

2. WYSYŁKA TOWARU

Wysyłka realizowana jest w dniu złożenia zamówienia jeśli zamówienie wpłynie
do godziny 14.00. Reszta zamówień realizowana jest w dniu następnym.
W przypadku braku danego asortymentu na magazynie klient zawsze jest
informowany o terminie dostępności towaru i realizacji zamówienia.

Zwroty towarów powinny być uzgodnione z działem handlowym.

Wg prawa, każdy klient kupujący w sklepie internetowym, ma prawo do zwrotu
towaru do 10 dni roboczych.

Towar zwrócony powinien być odesłany na koszt Klienta z zachowaniem
następujących warunków:

 • towar powinien być w fabrycznym opakowaniu
 • braki w wyposażeniu towaru oraz ślady uszkodzeń uniemożliwiają jego zwrot
 • wraz z towarem powinna być odesłana informacja o powodach rezygnacji z kupna


3. PŁATNOŚCI

1. Do wszystkich zamówień wystawiane są wyłącznie faktury VAT

 • klient niezalogowany : przedpłata, gotówka,
 • klient zalogowany: przedpłata, gotówka, płatność przelewem, płatność przelewem z terminem


2. Oferujemy atrakcyjne rabaty dla firm dystrybucyjnych oraz
instalacyjnych (indywidualne ustalenia)

3. W celu indywidualnych ustaleń prosimy skontaktować się z działem
handlowym.

4. Ceny prezentowane na kartach produktu są cenami netto. Przy realizacji zamówienia doliczany jest podatek 23% VAT.

4. WARUNKI GWARANCJI

1. Firma DFK - dostawca towaru zwany dalej "Gwarantem", oświadcza, że dostarczony sprzęt jest
wysokiej jakości, gwarantującej jego bezawaryjną eksploatację przed datą określoną na niniejszym
dokumencie jako "Koniec gwarancji".

2. Gwarant oświadcza, że uznana reklamacja zostanie załatwiona bezpłatnie w ciągu 21 dni roboczych od
daty dostarczenia towaru do serwisu.

3. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy w przypadku zaistnienia potrzeby
dostarczenia towaru do wyspecjalizowanego serwisu Producenta.

4. Odbiorca towaru zwany dalej "Kontrahentem", ma prawo zażądać towaru zastępczego o tych samych
lub nie gorszych parametrach, w razie wydłużenia okresu naprawy ponad 21 dni roboczych.

5. Kontrahent ma prawo zażądać wymiany towaru na inny, o tych samych lub nie gorszych parametrach, w
razie uznania trzeciej reklamacji tego samego egzemplarza.

6. Kontrahent ponosi koszt i ryzyko dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu.

7. Gwarant ponosi koszt i ryzyko dostarczenia naprawionego lub zastępczego towaru do Kontrahenta.

8. Kontrahent wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT na kwotę netto pokrywającą koszt obsługi
nieuzasadnionej reklamacji, a także za czynności serwisowe przewidziane instrukcją obsługi, w tym za
przywracanie oprogramowania urządzeń do stanu fabrycznego.

9. Gwarant zastrzega sobie prawo do załatwienia reklamacji na jeden z wybranych przez siebie sposobów;
poprzez naprawę, wymianę towaru na inny - sprawny, o tych samych lub nie gorszych parametrach,
odstąpienie od transakcji i zwrot kwoty zapłaconej za towar.

10. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji z uwagi na niedopełnienie przez
Kontrahenta warunków gwarancji, w razie:

 • braku niniejszej karty gwarancyjnej lub jej kopii
 • braku opisu objawów uszkodzenia
 • wykrycia napraw wykonanych poza serwisem Gwaranta i Producenta sprzętu
 • uszkodzenia plomb gwarancyjnych
 • braku fabrycznego opakowania
 • niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu na czas transport jakiegokolwiek zanieczyszczenia.


11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niestabilnego zasilania
 • napraw wykonanych poza serwisem Gwaranta i Producenta sprzętu
 • użytkowania wadliwych lub uszkodzonych nośników danych zainstalowanych przez Kontrahenta
 • niewłaściwego użytkowania, w tym: przechowywania i montażu (np. niewłaściwego podłączenia do źródła zasilania lub sygnału, przegrzania), a także niewłaściwej obsługi i konserwacji uszkodzeń mechanicznych
 • uszkodzenia sprzętu powstałego z przyczyny tkwiącej poza towarem objętym gwarancją używania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub w warunkach przekraczających wartości znamionowe, w tym w razie bezpośredniego udaru wyładowania atmosferycznego w linię transmisyjną lub zasilania.


12. Gwarant zastrzega sobie prawo do likwidacji reklamowanego towaru, bez konieczności wypłaty
odszkodowania, po upływie 60 dni od daty uzgodnienia z Kontrahentem terminu odebrania
naprawionego towaru z serwisu Gwaranta.

13. Gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń podlegających naprawie gwarancyjnej.

14. Gwarant zastrzega sobie prawo do zatrzymania reklamowanego towaru w razie powstania zaległości
finansowych Kontrahenta względem Gwaranta.

5. COOKIES

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Serwis produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwis.

Możemy korzystać z dwóch typów plików cookies:

- Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Państwa danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Państwa komputera

- Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Konsumenta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Serwis do Państwa komputera, pozwala na przechowywanie danych osobowych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie" przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane na trwałe.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy lub inne niechciane oprogramowanie. Niemniej jednak w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Adres IP

Serwis może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.