Kategorie

Newsletter

GV-Vital Sign Monitor

GV-Vital Sign Monitor

GV-Vital Sign Monitor

GV-Vital Sign Monitor (GV-VSM) jest dodatkowym elementem pakietu centralnej stacji monitorowania GV-CMS. Podstawowy element tego pakietu - GV-Center V2, służy do monitorowania wizyjnego, powiadamiania o zdarzeniach alarmowych wykrytych na obrazach z kamer.

0099

Więcej szczegółów

GV-Vital Sign Monitor (GV-VSM) jest dodatkowym elementem pakietu centralnej stacji monitorowania GV-CMS. Podstawowy element tego pakietu - GV-Center V2, służy do monitorowania wizyjnego, powiadamiania o zdarzeniach alarmowych wykrytych na obrazach z kamer. Natomiast GV-VSM służy do monitorowania technicznych aspektów działania rejestratorów w sieci. O wystąpieniu problemów technicznych system powiadamia operatorów w centrali, jak również pracowników lokalnych, komunikatem dźwiękowym, przekaźnikiem, wiadomością e-mail lub SMS. W porównaniu do monitoringu wizyjnego GV-Center V2, monitorowanie tekstowe GV-VSM w większości przypadków pozwala na minimalne wykorzystanie pasma sieciowego.

Typowym celem wdrożenia aplikacji GV-VSM jest obniżenie kosztów obsługi serwisowej i umożliwienie szybkich reakcji działu technicznego (działu IT) na problemy zaistniałe w sieci rejestratorów.

Najważniejsze cechy GV-VSM:

 • monitorowanie stanu działania 1000 rejestratorów GV
 • grupowanie rejestratorów
 • serwer synchronizacji czasu
 • raportowanie stanu użycia przestrzeni dyskowej i czasu przechowywania nagrań na rejestratorach
 • wykrywanie wielu typów zdarzeń alarmowych wysyłanie powiadomień przez e-mail i SMS
  • rozłączanie i podłączanie rejestratorów
  • logowanie i wylogowywanie użytkowników
  • detekcja ruchu
  • sygnały z urządzeń wejścia/wyjścia
  • pojawienie się nieznanego obiektu
  • kradzież obiektu
  • zapełnienie dysku
 • automatyczne ponawianie połączeń po awarii sieci
 • obsługa ekranów wysokiej rozdzielczości (w tym Full HD 1920x1080)
 • obsługa macierzy iSCSI
 • wyszukiwanie i filtrowanie zdarzeń (także nagrań) na podstawie typów, wartości parametrów i słów kluczowych, oznaczanie istotnych zdarzeń flagami
 • lista zdarzeń w formacie Microsoft Access (*.mdb) z nagraniami w formacie AVI, umożliwiające łatwą integrację z zewnętrznymi systemami
 • szyfrowanie transmisji (RSA)
 • możliwość podłączania rejestratorów i wideoserwerów przez łącza telefonii komórkowej (UMTS/EDGE/GPRS)

Pobierz