Kategorie

Newsletter

GV-Data Capture

GV-Data Capture

GV-Data Capture

Moduł GV-Data Capture jest zewnętrznym konwerterem danych pochodzących z transakcji kasowych (POS) do postaci akceptowanej przez system GeoVision. Treść dokumentu sprzedaży jest natychmiast wyświetlana na monitorze rejestratora lub stacji operatorskiej (lokalnie lub przez sieć IP), jak również może zostać utrwalona w nagraniu. 

0199

Więcej szczegółów

Umożliwia to automatyczne rejestrowanie i katalogowanie nagrań w powiązaniu z transakcjami kasowymi.

Rozwiązanie pomaga zapobiegać kradzieżom dokonywanym przez klientów i pracowników, podnosić wydajność obsługi i tworzyć strategię marketingową na podstawie zachowań personelu i klientów.

Najważniejsze cechy:

  • jedno stanowisko kasowe może być przypisane wyłącznie do jednej kamery
  • od strony kasy urządzenie GV-Data Capture podłącza się poprzez standard RS232 (DB9 lub DB25)
  • od strony rejestratora urządzenie GV-Data Capture podłącza się poprzez standard RS232, RS485 lub sieć IP
  • rejestrator może obsłużyć maksymalnie 16 urządzeń GV-Data Capture (16 kas) podłączonych przez sieć IP, lub maksymalnie 4 urządzenia GV-Data Capture (4 kasy) podłączone przez RS232 lub RS485